hoangadscom@gmail.com +84931116869

Facebook Ads Newbie

28 $ 55 $

Hướng dẫn quảng cáo Facebook căn bản cho người mới!

Số thẻ*
CVC*
tháng*
Năm*
Tên đầu tiên*
Họ*
Phone Number*

Tổng quat

1. Hướng dẫn tạo Page

2. Hướng dẫn xây dựng content

3. Hướng dẫn tạo tài khoản quảng cáo

4. Hướng dẫn set quảng cáo

5. Hướng dẫn đọc số liệu và tối ưu quảng cáo 

PhượngHN

Marketer Meaning

Kinh nghiệm nhiều năm chạy quảng cáo tối ưu cho các doanh nghiệp với ngân sách từ 50 triệu/tháng -> 500 triệu/tháng.

0 MẶT HÀNG
0 $