hoangadscom@gmail.com +84931116869

Phòng marketing thuê ngoài cam kết doanh số được định nghĩa khi doanh nghiệp, công ty bạn thuê một bên thứ 3 chuyên về lĩnh vực marketing (gọi tắt là Marketing agency). Marketing agency sẽ đảm nhận toàn bộ phần kế hoạch và thực thi một chiến lược marketing dài hạn hoặc ngắn hạn.

Dịch Vụ Trọn Gói

PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI "CÓ TÂM"

0 MẶT HÀNG
0 $